Farmasötik Aktif Bileşenler

Farmasötik Aktif Bileşenler

30,000’den fazla kimyasal bağ içeren çok değerli sekonder metabolitleri sentezleme potansiyeline sahip olan bitki hücre kültürleri, kozmetik, gıda ve ilaç endüstrilerinde sekonder metabolitlerin sürdürülebilir ve büyük ölçekli üretimlerinde kullanılmaktadır. Tıbbi bitkilerden elde edilen hücre kültürleri kanser, kardiovasküler, nörodejenarif hastalıklar ve enfeksiyon hastalıkları gibi çok çeşitli hastalıkların tedavisinde kullanılabilen biyoaktif farmasötikleri üretebilme yeteneğine sahiptir.

Bitki hücre kültürü sistemleri ile ilaç aktif molekül sentezinin en göze çarpanlarından biri yenilikçi araştırma ve biyoteknoloji uygulamaları  sayesinde paklitaksel’in üretimidir.

Paklitaksel, Taxus türü bitkilerden elde edilen, meme, yumurtalık ve küçük hücreli olmayan akciğer kanseri gibi kanser tiplerinin birinci basamak tedavilerinde kullanılan önemli bir antikanser ajandır. Paklitakselin 300 mg’lık bir dozu için 100 yıllık porsuk ağacının feda edilmesi gerekmektedir. Bundan dolayı paklitaksel eldesi için yavaş büyüyen porsuk ağacının kullanılmasına alternatif olarak bitki hücre kültürleri ile üretimi için 1980’lerden beri çalışılmıştır. Bitki hücre kültürlerinin biyoreaktörlerde endüstriyel olarak üretilmesi ile paklitaksel eldesi sayesinde binlerce ağacın feda edilmesinin önüne geçilmektedir.

Paklitakselin yanısıra dosataksel, vinblastin, vinkristin, kamptotesin, topotekan, irinotekan, tiyokolşikosid, atropin, diosgenin, asiatikosit, asiatik asit ve medakasik asit gibi farmasötik öneme sahip birçok aktif bileşen bitkilerden elde edilmektedir. Bu değerli farmasötik bileşenlerin biyoteknolojik olarak bitki hücre kültürleri ile elde edilmesi hem kaynak kullanımı (bitki, toprak ve su) açısından hem de kontrollü laboratuvar şartlarında üretim imkanı ile yüksek kalite ve saflıkta ürün elde edilebilme avantajı kazandırmaktadır.

Ar-Ge departmanımız, tıbbi bitkilerden hücre kültürleri elde ederek hücrelerden aktif farmasötik bileşen geliştirme çalışmalarını yürütmektedir. Farmasötik aktivitelere sahip bileşenlerin yüksek verim ve saflıkta eldesi için bitki hücrelerinin fiziksel, biyotik uyaranlar ve elisitör moleküller ile yönlendirilmesi, hücre seçilim uygulamaları ve özel hücre hatlarının geliştirilmesi ile bitki hücre bankalarının oluşturulması çalışmaları deneyimli Ar-Ge ekibimiz tarafından yürütülmektedir.

Firmamız, Ar-Ge çalışmaları sonucunda geliştirdiği yöntemler ile bitkisel aktif farmasötik bileşenleri endüstriyel boyutta üretmeyi ve sektöre kazandırmayı hedeflemektedir.