ProliCELL Teknolojisi

 

 

Sürdürülebilir bir yöntemdir.

ProliCELL doğa dostudur. Geleneksel bitki yetiştirme yöntemine dayalı kozmetik hammaddelerinin eldesinde tonlarca bitki kullanımı gerekli iken bitki hücre kültürleri eldesi için yalnızca birkaç bitki doku parçacığı yeterli olmaktadır. Bu sayede fazla miktarda bitki kullanımının önüne geçilerek hem doğa korunmakta hem de iş gücü ve kaynak (toprak ve su) tasarrufu sağlanmaktadır. ProliCELL geleneksel bitki yetiştiriciliğe kıyasla karbon ayak izini büyük ölçüde azaltmaktadır.

 

 

 

 

Standardize edilebilir bir yöntemdir.

Geleneksel yöntemle yetiştirilen bitkiler iklimsel, mevsimsel, coğrafik birçok farklılığa maruz kalmaktadır. Bu sebeple bu bitkilerden elde edilen ürünlerin aktif molekül içerikleri çevresel koşulların sürekli değişmesinden kaynaklı standardize edilememektedir.

ProliCELL ile in vitro olarak kültüre edilmiş bitkilerden kontrollü laboratuvar koşullarında hücre kültürleri elde edilir. Herbir bitkiye ait hücrenin ihtiyacına yönelik olarak; bitki hücrelerinin en uygun makro ve mikro elementler, vitaminler, bitki büyüme düzenleyicileri ve enerji kaynağı (sükroz, glikoz) içeren besin ortamlarında optimum ışık, çözünmüş oksijen ve karıştırma hızı sağlanarak en verimli şekilde çoğaltılmaları sağlanır. Bitki hücrelerinin tüm çevresel koşullarının standart ve kontrol edilebilir olması sayesinde içerdikleri aktif bileşenlerin standardizasyonu sağlanabilir.

 

 

 

 

Bitki hücreleri, spesifik moleküllerin sentezi için yönlendirilir.

Bitki hücrelerinin elisitör uygulamaları (fiziksel, elisitör molekülleri, mikroRNA uygulaması ve biyotik uyarımlar) ile yönlendirilmesi sayesinde istenilen aktif bileşenlerin en verimli miktar ve oranlarda sentezlenmesi gerçekleştirilir.

 

 

 

 

 

 

GDO içermez.

 

Tamamen doğaldır, gübre, pestisit gibi kimyasallar içermez.