Kuruluşumuzda 01.07.2020 tarihi İtibarı ile Entegre Yönetim Sistemi kurulmuş ve uygulaması devam etmektedir.

Kuruluşumuz; Prof.Dr. Nevzat Pisak Cad. Merkez Mah. Kavak Sokak No:21 Yenibosna-İstanbul adresinde üretim ve hizmetlerini gerçekleştirmektedir.

Kapsamımız: Kozmetik Aktif Bileşen Üretimi ve Satışı.

Çevre Yönetim Sistemi Kapsamı:  ACTV Biyoteknoloji A.Ş. tarafından verilen hizmetlerin sunumundakullanılan Çevre Faaliyetlerininyönetilmesi, denetimleri, izlenmesi ve iyileştirilmesine yönelik çalışmaların planlanması, gerçekleştirilmesi, gözden geçirilmesi ve önlemlerin alınmasına yönelik çalışmalarda kullanılan ve tanımlanmış sınırlarda yer olan ürün/hizmet yönetimidir.

Kapsam Sınırlarımız

S. NoFaaliyet Adresi
1Prof.Dr. Nevzat Pisak Cad. Merkez Mah. Kavak Sokak No:21 Yenibosna-İstanbul

Atık Sınırlarımız

Prof.Dr. Nevzat Pisak Cad. Merkez Mah. Kavak Sokak No:21 Yenibosna-İstanbul adresinde bulunan Evsel Atıklar, Personelin Kullandığı İş Elbiseleri ve KKD Atıkları, Tıbbi Atıklar, Yağ Atıkları, Kağıt Atıkları, Pil Atıkları, Atık Lastikler, Karton Atıkları, Fluoresans Atıkları,Toner, Kartuş, Enerji Yönetimi Uygulamaları Çevre Yönetim Sistemi kapsamı dâhilindedir.

Organizasyonel Sınırlar

Çevre Yönetim Sistemi’ne ACTV Biyoteknoloji A.Ş. tüm personeli, Üçüncü Taraf, yüklenici veya tedarik zinciri sistemi içinde hizmet veren Firma Çalışanları dâhildir. Söz konusu Çalışanlar, yerleşke sınırları içinde veya dışında faaliyet gösterebilir.

Kapsam dâhilindeki yerleşke ve departmanlarımız aşağıda belirtilmiştir:

Prof.Dr. Nevzat Pisak Cad. Merkez Mah. Kavak Sokak No:21 Yenibosna-İstanbul

  • Üst Yönetim
  • İdari İşler
  • Üretim Planlama
  • Üretim
  • Tasarım / Ar-Ge
  • Dış Tedarik
  • Satış Pazarlama
  • Kalite & Çevre Entegre Yönetim Sistemi
  • Sevkiyat ve Depo
  • Kalite Kontrol 

Organizasyon – Fiziksel Durum

Genel Müdür ve diğer Tüm Personel ortak bir alanda çalışmalarını sürdürmektedir. Acil durumlar ile ilgili önlemler içim Kuruluş içinde şartlar belirlenmiş Üst Yönetiminin liderliğinde hazırlanan Acil Durum Planlarına ve Tatbikatlara uyulmaktadır.

Lokasyonlar

Merkez ofis -Fabrika: Prof.Dr. Nevzat Pisak Cad. Merkez Mah. Kavak Sokak No:21 Yenibosna-İstanbul