Biyoteknolojik Yöntemler kullanarak Kozmetik Hammadde Üretimi ve Satışı konusunda faaliyet gösteren ACTV Biyoteknoloji Laboratuvarı San.ve Tic. A.Ş. olarak;

Sürekli ve kalıcı başarının; Entegre Yönetim Sistemlerinin uygulanması, sürdürülmesi ve sürekli iyileştirilmesi ile sağlanacağı inancındayız.

Bu İnancımız doğrultusunda;

 • Yüksek Kalite ve Hijyen şartlarından taviz vermeden, sürekli iyileştirme faaliyetlerimizle bunu destekleyerek Müşteri istek ve beklentilerini karşılamayı,Müşteri Memnuniyetini arttırmayı,
 • Ulusal ve Uluslararası Yasal Şartlara, Mevzuatlara,Standartlara uymayı ve kabul edilebilir maliyetle,verimliliği arttırarak üretim yapmayı,
 • Riskleri ve Fırsatları etkin şekilde yöneterek tüm süreçlerimizi sürekli iyileştirmeyi,
 • Teknoloji ve İnsan yatırımına önem vererek Çalışanlarının yetkinliğini ve yeterliliği için gerekli kaynakları sağlamayı, Çalışan motivasyonunu arttırarak her defasında hatasız üretim yapmayı,
 • Araştırma ve Geliştirme faaliyetleriyle ürün yelpazesini arttırmak,
 • Ürün tasarımında ve Üretim süreçlerimizde çevresel etkileri dikkate alarak, yaşam döngüsü sonuna değin temiz teknolojiler kullanarak, zararlı madde kullanımını azaltılması için daha az kirletici özelliği bulunanların kullanarak yeniden kullanım,geri dönüşüm ve geri kazanım sağlamayı,
 • Dünyadaki kaynakların sonsuz olmadığı bilinciyle, bunu bir zorunluluk olarak değil geleceğe özenle korunmuş bir çevre bırakma sorumluğu olarak özümseyip gerekli aksiyonları alarak yasal düzenlemelerin ötesine geçmek,çevreyi korumayı, tüm faaliyetlerimizin çevre boyutu ve etkilerini dikkate alarak doğal kaynaklarının verimli kullanımını sağlamak için gerekli önlemleri içeren bilimsel ve ekonomik çözümler geliştirmeyi,
 • Sürekli gelişme ve başarıya odaklanarak sektöründe iç ve dış pazar payını ve rekabet gücünü arttırarak Rakiplerinin bir adım önünde olarak, Kendimize ve Ülkemize kazanan kazandıran bir Kuruluş olmayı,
 • İşbirliği içerisinde olduğumuz Tedarikçi, İş Ortakları ve Müşterilerine kazandırarak büyümeyi,
 • Kalite,İSG,Çevre ve Kozmetik İyi Üretim Uygulamaları bilincini başta Çalışanlarımız olmak üzere tüm Paydaşlarımıza yaygınlaştırmayı,
 • Çalışan ve Çalışan Temsilcilerine Danışmayı ve Katılımlarını sağlayarak, İSG tehlikelerini ve riskleri yöneterek, başta iş kazası ve meslek hastalık risklerini proaktif bakış açısıyla en aza indirerek Çalışanlarımız ve Çevre için sağlıklı ,güvenli bir çalışma ortamı sağlamayı,
 • Çalışanlarımızı, Ziyaretçilerimizi ve Toplumu güvende tutmaya yönelik oluşturduğumuz dokümantasyonlarımızla 0 Toleransla sağlık ve güvenlik insiyatifini uygulamayı,
 • Kalite,Çevre ,İSG amaç ve hedeflerimiz doğrultusunda Üst Yönetimin Liderliğinde tüm Çalışanlarımızla; kurumsal kültürümüze uygun insana, doğaya, çevreye,topluma saygılı,sorumluluk ve bilinci yüksek olmayı,
 • Sadece günümüzde değil gelecekte de adından gururla bahsedilen , hem Ülkemiz hem de Dünya için güvenilir izi bırakan bir Kuruluş olmak hedefiyle, sürekli iyileştirmenin sağlanması için gerekli gözden geçirmeleri, denetimleri ve kontrolleri gerçekleştireceğimizi taahhüt ederiz.