Ar-Ge

 

Ar-Ge ekibimiz kozmetik ve ilaç sektöründe kullanılmak üzere pek çok biyolojik aktiviteye sahip bitkiye ait hücre kültürlerini oluşturma ve ProliCELL yöntemi ile bitki hücre kültürlerinden istenilen aktif bileşenleri elde etme çalışmalarını yürütmektedir. Ar-Ge departmanımızda bitki hücre ve doku kültürü, memeli hücre kültürü, kimyasal analiz, moleküler biyoloji ve mikrobiyoloji alanlarında uzmanlığa sahip Biyolog, Moleküler Biyolog, Biyomühendis, ve Kimyagerler görev yapmaktadır.

Ar-Ge ekibimiz, farklı bitkilere ait eksplantları bitki büyüme düzenleyici kombinasyonlarını içeren farklı besin ortamlarında inkübe ederek, optimum kallus uyarımını ve süspansiyon kültürlerinin eldesini gerçekleştirmektedir.

Ar-Ge ekibimiz tarafından geliştirilen aktif bileşen adaylarının güvenirlilik ve etkinlikleri in vitro testler (hücre kültürü yöntemleri) moleküler yöntemler (gen ve protein ifade analizleri), kimyasal analizler (kimyasal aktivitelerin ölçülmesi, aktif bileşen tayini) ile incelenmektedir. Yapılan deneyler sonucunda etkili bulunan aktif bileşen adayları in vivo güvenlik ve etkinlik testleri ile değerlendirilmektedir. İn vitro ve in vivo analizler sonucunda güvenli ve etkili olan aktif bileşenler ile üretim sürecine geçilmektedir.

Ar-Ge ekibimiz farklı bitkilere ait eksplantları, bitki büyüme düzenleyici kombinasyonlarını içeren farklı besin ortamlarında inkübe ederek optimum kallus uyarımını sağlayarak süspansiyon kültürleri elde etmektedir.